Nyhedsbrev
Kvalitet

Kvalitet på Korsør Apotek

Den 28. september 2010 blev Korsør Apotek akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel - DDKM. Inden da havde apoteket godkendelse efter ISO-9000-systemet.

Akkrediteringen blev senest fornyet i september 2019.

Den Danske Kvalitetsmodel er udviklet og drives af IKAS - Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. IKAS blev etableret i 2005 og refererer til en bestyrelse, der består af repræsentanter for Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og forebyggelse. Kommunernes Landsforening og Dansk Erhverv er observatører i bestyrelsen.

Den Danske Kvalitetsmodel er en metode til at skabe vedvarende kvalitetsudvikling i hele det danske sundhedsvæsen.

Det er blandt andet formålet med den danske kvalitetsmodel at opnå ensartet høj kvalitet på tværs af geografi og sektorer, samt at skabe sammenhæng i borgernes forløb på tværs af sektorer - fx i overgangen fra sygehus til kommunen.

Apotekerne er de første danske institutioner, som bliver akkrediteret. Målet er at alle apoteker skal akkrediteres. Korsør Apotek var med i den første fjerdedel af apotekerne, der kom igennem nåleøjet!

Er kvalitet kedelig?

Vi bruger først og fremmest vores kvalitetssystem til at gøre hverdagen lettere og sikrere. Fejl kan man ikke undgå, når man har mennesker involveret! Med et kvalitetssystem som vores bruger vi fejl til at lære af, ikke til at straffe de involverede. Sker der en fejl eller en såkaldt utilsigtet hændelse, går vi ind og vurderere bagefter, hvordan vi kan undgå at det sker igen.

Et eksempel er at alle håndskrevne recepter skal kontrolleres af en anden medarbejder end den, der har ekspederet den. Vi opdagede nemlig at der var sket flere fejllæsninger af de ofte meget svært læselige håndskrevne recepter - der tilmed ofte også er forkert udfyldt af lægen. Efter at der er blevet indført "dobbeltkontrol" af de håndskrevene recepter er risikoen for fejl reduceret betydeligt - til gavn for dem, der skal have den rigtige medicin! 

s

Dine oplysninger